Oferowane pręty żebrowane (zbrojeniowe), pręty gładkie okrągłe, pręty gładkie kwadratowe oraz pręty ciągnione oferujemy w gatunkach B500A/ST500B/B500B/B500SP, S235, S355 oraz C45.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych rodzajach prętów stalowych i ich wymiarach w milimetrach.